Điều khoản dịch vụ

1. Gii thiu

Chào mng quý khách hàng đến vi website chúng tôi.

Khi quý khách hàng truy cp vào trang website ca chúng tôi có nghĩa là quý khách đng ý vi các điu khon này. Trang web có quyn thay đi, chnh sa, thêm hoc lược b bt k phn nào trong Điu khon mua bán hàng hóa này, vào bt c lúc nào. Các thay đi có hiu lc ngay khi được đăng trên trang web mà không cn thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tc s dng trang web, sau khi các thay đi v Điu khon này được đăng ti, có nghĩa là quý khách chp nhn vi nhng thay đi đó.

Quý khách hàng vui lòng kim tra thường xuyên đ cp nht nhng thay đi ca chúng tôi.

2. Hướng dn s dng website

Khi vào web ca chúng tôi, khách hàng phi đm bo đ 18 tui, hoc truy cp dưới s giám sát ca cha m hay người giám h hp pháp. Khách hàng đm bo có đy đ hành vi dân s đ thc hin các giao dch mua bán hàng hóa theo quy đnh hin hành ca pháp lut Vit Nam.

Trong sut quá trình đăng ký, quý khách đng ý nhn email qung cáo t website. Nếu không mun tiếp tc nhn mail, quý khách có th t chi bng cách nhp vào đường link dưới cùng trong mi email qung cáo.

3. Thanh toán an toàn và tin li

Người mua có th tham kho các phương thc thanh toán sau đây và la chn áp dng phương thc phù hp:

Cách 1: Thanh toán trc tiếp (người mua nhn hàng ti đa ch người bán)

Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tin tn nơi)

Cách 3: Thanh toán online qua th tín dng, chuyn khon.

Số tài khoản: 103529797979

Ngân hàng: VietinBank chi nhánh Q.7

Chủ tài khoản: Nguyễn Quốc Huy