Chính sách đổi trả

1. Điu kin đi tr

Quý Khách hàng cn kim tra tình trng hàng hóa và có th đi hàng/ tr li hàng ngay ti thi đim giao/nhn hàng trong nhng trường hp sau:

  • Hàng không đúng chng loi, mu mã trong đơn hàng đã đt hoc như trên website ti thi đim đt hàng.
  • Không đ s lượng, không đ b như trong đơn hàng.
  • Tình trng bên ngoài b nh hưởng như rách bao bì, bong tróc, b v

 Khách hàng có trách nhim trình giy t liên quan chng minh s thiếu sót trên đ hoàn thành vic hoàn tr/đi tr hàng hóa. 

2. Quy đnh v thi gian thông báo và gi sn phm đi tr

  • Thi gian thông báo đi tr: trong vòng 48h k t khi nhn sn phm đi vi trường hp sn phm thiếu ph kin, quà tng hoc b v.
  • Thi gian gi chuyn tr sn phm: trong vòng 14 ngày k t khi nhn sn phm.
  • Đa đim đi tr sn phm: Khách hàng có th mang hàng trc tiếp đến văn phòng/ ca hàng ca chúng tôi hoc chuyn qua đường bưu đin.

Trong trường hp Quý Khách hàng có ý kiến đóng góp/khiếu ni liên quan đến cht lượng sn phm, Quý Khách hàng vui lòng liên h đường dây chăm sóc khách hàng ca chúng tôi.