Be Nature họp chiến lược phát triển 3 miền Bắc – Trung – Nam

Be Nature họp chiến lược phát triển 3 miền Bắc – Trung – Nam

Trong tháng 6 vừa qua C.E.O Nguyễn Cao Kim Anh đã họp chiến lược phát triển tại TPHCM & Đà Nẵng, nhằm đào tạo các NPP/Đại Lý/ Tổng Đại Lý trực thuộc phát triển mạnh mẽ trong thời gian sắp tới.

Buổi họp đã đưa ra các định hướng phát triển giúp tạo ra doanh số và tăng cường đẩy mạnh hệ thống đồng thời tăng cường phát huy khả năng quản lý hệ thống từ các Quản lý team.

Cũng trong buổi họp này nhiều hệ thống đã đóng góp ý kiến phát triển trong thời gian tiếp theo và đẩy mạnh việc phân phối hàng qua các tỉnh thành và nước ngoài.

Đây là buổi họp giúp cho các hệ thống được gắn kết lẫn nhau, học hỏi để cùng nhau phát triển và đẩy mạnh doanh số góp phần vào sự phát triển của toàn hệ thống.

Chị Kim Anh cho biết buổi họp sẽ diễn ra hằng tháng để giúp cập nhật nhanh chóng các hoạt động của hệ thống, đồng thời góp ý chiến lược phát triển cho những hệ thống hoạt động chưa hiệu quả từ đó có khả năng đẩy mạnh doanh số.

Sau buổi họp các hệ thống đã lĩnh hội được rất nhiều những kiến thức thiết thực để việc phát triển kinh doanh trở nên mạnh mẽ hơn cùng các kế hoạch ra mắt các dòng sản phẩm mới từ phía công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *